Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky:

(Více v podrobných obchodních podmínkách)

* Základní informace ke školení *

Všechna školení se konají z pravidla v rozmezí od 9:30-10:00 h do 16:30 - 20.00 h, pokud není uvedeno jinak. Školící místnost je přístupná nejdříve 30 minut před zahájením kurzu. Školení probíhá formou teorie a ukázek, následně tréninku na modelce, vlastní ruce nebo na tipech, pod dohledem školitelky. V ceně kurzu je zahrnuto: občerstvení (káva, čaj, nápoje a malé pohoštění). Školící materiály k práci a spotřební materiál je také v ceně kurzovného. Pomůcky k práci musíte mít své. Ty jsou u každého školení podrobně vypsané.

* Podmínky k účasti *

V případě zájmu o školení se přihlaste pomocí přihlašovacího formuláře přímo na konkrétní stránce kurzu. Pro rezervaci místa a závazné účasti musí zájemce uhradit rezervační zálohu. Výše zálohy a platební údaje budou vždy zaslány do e-mailu. Minimální počet účastníků pro konání skupinového školení jsou 3 osoby v místě sídla akademie v Českých Budějovicích. V jiném místě mimo akademii, 5 osob. Vyhrazuji si právo na zrušení školení z organizačních důvodů (např. nemoc lektora, závažné organizační důvody nebo nenaplnění školení). V takovém případě budu všechny zájemce informovat nejpozději 3 dny před konáním a bude jim nabídnut náhradní termín, nebo možnost vrácení rezervační zálohy.

* Rezervační záloha *  

Rezervační záloha se platí do určeného datumu z důvodu obsazení kapacity školení a jeho konání. A to se splatností 14 dní po přihlášení na vybrané školení přes přihlašovací formulář (na každé stránce daného kurzu v její dolní části). Vaši online přihlášku potvrdíme na základě volné kapacity na školení a poté obdržíte na vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu.
Zálohová faktura je z pravidla vystavena na  částku 1.000,- Kč u jednodenního školení (pokud není uvedeno jinak). 
Mimo individuálního kurzu a rekvalifikačního programu na přípravu k profesní zkoušce.
Zde se hradí 50% z ceny kurzu.

Po úhradě rezervační zálohy si rezervujete místo v kurzu, které Vám poté závazně držíme a již ho nenabízíme jiným zájemcům. Tudíž tím ztvrzujeme, že se bude školení konat a Vy tím potvrzujete svou účast.  Pokud se kurz koná dříve, než je splatnost zálohy, je nutné zálohu uhradit neprodleně, nejpozději 3 dny před datem konání. O přijaté rezervační záloze Vás budeme informovat e-mailem.

V případě neuhrazení rezervační zálohy do daného data se Vaše místo ruší a nabízí se náhradníkům, případně veřejně dalším zájemcům (to znamená minimálně 20 dní před datem školení), aby bylo možno ho zaplnit).

* Doplatek kurzovného * 

Zbývající částku z ceny jednodenního kurzu, uhradíte hotově v den konání kurzu přímo k rukám školitele, nebo je možné školné uhradit v plné výši předem přímo na účet.

Jde-li o rekvalifikačního programu na přípravu k profesní zkoušce, druhá polovina ceny kurzu musí být uhrazena nejpozději v polovině probíhajícího programu. 


Pro školitele platí zvláštní cenová sazba.
Školitelem je osoba, která v posledních 12 měsících uspořádala kurz, školení, workshop atd. jako školitel či trenér nehtového designu nebo nail artu.

Platební podmínky pro účast na školení:
Bankovní spojení pro úhradu kurzovného : 2600154782/2010 - Fio banka
Je nutno zadat do poznámky pro příjemce: Vaše jméno a termín kurzu, případně místo konání.
VS:
uveden v Zálohové faktuře
(Bez zadání těchto informací nebudeme moci Vaši platbu přiřadit ke konkrétnímu kurzu)
Splatnost zálohové faktury je do 14 dnů od přihlášení.
Ke každému kurzu vystavím na požádání daňový doklad v den konání kurzu.

* Zrušení účasti a podmínky storna *

Pokud již máte rezervaci uhrazenou a nemůžete se kurzu zúčastnit, je nutné se odhlásit písemně na e-mail a zaslat . Případně pro rychlejší jednání nás kontaktovat telefonicky na Tel.: +420777008045.

V případě, že se odhlašujete dříve než 20 dní před začátkem konání kurzu,  bude Vám rezervační záloha vrácena a vystavena storno faktura.  Nebo se Vám rezervace převede  na jiný termín aktuálního možného kurz z naší nabídky.

V opačném případě, po zaplacení rezervace a zrušení účasti po méně než 20 dnech před konáním kurzu k stanoveném datu je záloha nevratná a slouží k pokrytí nákladů na organizaci kurzu. Školitel ani organizátor není povinen Vám kompenzovat náhradu za zálohu. Pokud se jedná o vážné důvody zrušení účasti na školení, musejí být prokazatelné. Jinak není možnost vrácení rezervace, ani žádné její části.

Zastoupení jiným účastníkem je možné. Ve vlastní zájmu můžete své místo nabídnout dál aby záloha nepropadla. Školitel, ani organizátor není povinen za Vás náhradu shánět!

Odřeknutí účasti více zájemci nezávisle na sobě již po zaplacení záloh ve stanovené lhůtě 20 dní před konáním školení, může mít za následek zrušení školení pro malou účast.  V případě zrušení účasti na kurzu z vaší strany vám bude účtován storno poplatek ve výši zálohy.

Ostatním zájemcům se vrací celá rezervační záloha...

V případě nízké obsazenosti si vyhrazujeme právo na změnu termínu, nebo zrušení školení pro malou účast, (vždy po dohodě s přihlášenými). V tomto případě Vám bude navrácena plná částka, kterou jste uhradili.

V případě dobrovolného zrušení účasti z vlastních osobních důvodů v průběhu rekvalifikačního programupřípravy k profesní zkoušce , jste povinni uhradit plnou výši kurzovného! Školitel ani organizátor není povinen Vám náhradu kompenzovat.
Pokud se jedná o vážné důvody zrušení účasti na školení, tyto důvody musejí být prokazatelné. Jinak není možnost vrácení žádné části kurzovného!  V tomto případě je vám zbylá část nedochozeného kurzu ponížena o 25%, který nebyl z vaší strany využit a dochozen. Jste tedy povinni uhradit 75% ze zbylé části ceny kurzovného z důvodu pokrytí nákladů na organizaci kurzu. V případě již zaplacené plné částky, vám tento rozdíl bude navrácen. 

Školitel: Monika Jurčíková, IČ: 72156422 
Provozovna a sídlo firmy: Hlubocká 79/30, České Budějovice 37010
Nejsem plátce DPH.

Zaplacením rezervační zálohy potvrzujete, že souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.


Mona Art Nail Academy  &  Nehtový design by © Monika Jurčíková, info@mona-art.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!